Lời bài hát Vùng Trước Mắt [ĐÚNG NHẤT]

Trước mặt anh
Hầm chông bãi mìn rừng núi ngàn trùng
Đồng hoang rêu xanh đêm ngày réo gọi tên anh
Núi che vết mòn anh còn nghe tiếng rền thiên thu
Những lời căm thù
Lần anh đi qua trắc trở trên non nước mình

Dù nghe dù nghe sấm nổ trên đầu
Sấm nổ trên đầu
Sao hơn nhan sắc nhiệm màu của em
Thế nên anh đâu biết sợ
Anh đâu biết sợ
Mỗi lần khua chiến trận dõi bước quân thù
Ngoài biên cương

Trước mặt anh
Dù cho biển người tràn lấp quê hương
Tàn đêm giao tranh anh về cứ gọi tên anh
Sẽ không bao giờ anh gục trên xác thù đêm qua
Bỏ đời huy ngàn
Một mai chân anh có mỏi chân anh vẫn về

Vừa nghe đạn bay súng nổ trên đầu
Súng nổ trên đầu
Chỉ vang câu hát nguyện cầu của em
Thế nên anh đâu biết sợ
Anh đâu biết sợ
Mỗi lần khua chiến trận dõi bước quân thù
Ngoài biên cương