Lời bài hát Về Nơi Cuối Trời [ĐÚNG NHẤT]

Đêm ta về, ta nằm nghe đời quạnh hiu
Ở chốn nhân gian có người đi về
Về nơi cuối trời
Giọt nước mắt rơi khóc người âm thầm
Từ bỏ cuộc chơi
Ta về nơi đây
Anh về một cõi mù khơi cuối chiều
Đi đâu mà vội
Đi đâu nắng vàng đã tắt
Đi đâu sao vội
Ra đi cuối trời