Lời bài hát Tuyết Nhiệt Đới [ĐÚNG NHẤT]

Tình đầy hay thưa vắng, em vui hay buồn
Mùa về cho đêm xao động
Tình về hay đi qua
Em trông theo thiết tha
Có những tiếng cười đùa như mộng
Chỉ cần một giấc chiêm bao dài
Bầu trời đầy tuyết như hoa cài
Từ miền nhiệt đới
Là vì mùa tuyết anh đem về
Để tặng một mùa tuyết cho em này
Tặng một trời tuyết như hoa cài
Dù miền nhiệt đới
Này mùa tình trắng ánh dâng em
Mùa tình long lanh ấy, sẽ không phai mờ
Mùa tình trong hoa tuyết sẽ không phai mờ