Lời bài hát Tuổi Thơ Tôi [ĐÚNG NHẤT]

Tuổi thơ tôi là nắng cháy trên da trâu dắt ngoài đồng nước ngập mênh mông. Tuổi thơ tôi là đom đóm soi đêm những con đường làng hương lúa ngất ngây. Tuổi thơ tôi là năng tháng miên mang, vai cha thật gầy về khuya đi sớm. Mưa nắng tảo tần mẹ như cánh cò khắc khỏai trong đêm. Tuổi thơ của tôi là những ký thi hè chia tay chẳng biết nói chi. Ngày khai trường gặp lại lòng thật buồn vì bạn cũ nay ở nơi nào. Tuổi thơ về đâu để lòng tôi man mác tiếng sao điều để đêm đêm ngọn đèn dầu vẫn sáng mái đầu trẻ thơ. Ôi tuổi thơ yêu dấu của tôi.