Lời bài hát Từ Thanh Đàn Hình Cánh Hạc [ĐÚNG NHẤT]

Em đưa anh về thăm buôn làng em
Nơi có thác Đạm Ri ầm ào từng ngày
nơi có tiếng hát mê say ngân nga đàn đá
Hỡi quê hương ngàn năm bỗng lạ
Mẹ đã ru ra
mẹ đã ru ta bằng nhịp ru này
Em đưa anh về thăm buôn làng em
nơi có tiếng hát
và có tiếng thác hòa âm thanh đàn đá
mang dáng hình quê hương
Em đưa anh về thăm buôn làng em
nghe suối hát
nghe đá hát
cùng bát ngát trời mây
Long lanh âm thanh
trên những thanh đàn mang hình cánh hạc
Lời của đá núi
Lời của cha ông
vọng từ ngàn năm cao nguyên

Em đưa anh về thăm buôn làng em
nghe tiếng đá hát
từ bàn tay em mừng quê hương đổi mới
giữa núi rừng Tây Nguyên
Em đưa anh về thăm buôn làng em
nghe suối hát
nghe đá hát
cùng bát ngát trời mây
Long lanh âm thanh
trên những thanh đàn mang hình cánh hạc
Lời của đá núi
Lời của cha ông
vọng từ ngàn năm cao nguyên…


Em đưa anh về thăm buôn làng em
Nhìn tay em lướt nhanh lướt nhanh
trên những thanh đàn khởi từ lòng đất
Gọi nắng lên
gọi gió lên
gọi tiếng hát
yêu biết mấy cao nguyên.