Lời bài hát Từ Biệt Mái Trường Xưa [ĐÚNG NHẤT]

Tôi yêu một giấc mơ
Chưa tan vì mới qua
Nhớ đâu hơn trường xưa
Hôm nao còn đứng kia
Môi xuân hồng cánh hoa
Tà áo bay sau hè

Bao nhiêu là vấn vương
Bao nhiêu là mến thương
Đã trôi theo thời gian
Chỉ còn đó không hơn
Một trường cũ rêu phong
Và tôi đứng lặng trông

Một ngày tôi còn nhớ
Đầy trường hoa phượng vĩ
Tạm xa bao bạn cũ
Nào ai biết ra đi
Là sẽ không quay về

Hôm nay về chốn đây
Nhưng đâu còn thấy tôi
Nón nghiêng nghiêng cầm tay
Tạm biệt hoá chia phôi
Kỷ niệm mấy khi nguôi
Còn ghi mãi lòng tôi