Lời bài hát Trăng Khát [ĐÚNG NHẤT]

Vầng trăng e ấp buộc làn tóc mây
Hồn thu se buốt lặng say hương nồng
Mắt người rộng mãi như một dòng sông
Bơi chèo lặng lẽ sâu rộng mắt em
Hát một giấc mơ xưa
Hát một cánh hoa trôi, lãng du kiếp người
Em đẹp như vầng trăng
Vầng trăng gọi thu vầng trăng khát
Em đẹp như dòng sông
Dòng sông chờ mong, dòng sông hát
Gọi anh, đợi anh
Hát một giấc mơ xưa
Hát một cánh hoa trôi, lãng du kiếp người