Lời bài hát Trà My yêu thương [ĐÚNG NHẤT]

Chiều đi trên vùng cao tôi nghe hương quế ngạt ngào. Chiều nay qua Trà My tôi nghe con suối thầm thì. Tôi nghe rừng Trường Sơn xa dòng sông Tranh ca hát mãi bên ta, những tháng năm qua, bão táp mưa sa vẫn đứng hiên ngang như Ngọc Linh. Tôi nghe bài ca của núi. Tôi nghe lời ru của rừng. Tôi nghe bước chân hành quân những đêm mùa xuân chiến khu bừng lên với bao niềm tin. Trà My ơi ơ…Niềm yêu thương sâu kín trong đời tôi về đây bên dòng sông xưa qua cầu treo nghe tình đu đưa.