Lời bài hát Tình Về [ĐÚNG NHẤT]

Thật hết thật đã xa rồi đêm trường giông bão
Và mắt thật hết hơi cay đêm nào khóc vùi
Màu nắng quanh em giờ mới nhìn thấy lại
có vui mừng không?
Giờ em lại có tình em quay về
Tình yêu mềm ấm ngày nào ước thề
Trái tim âm thầm nay lên tiếng
Chào tình rất lạ
Sáng lên làn da, em vừa qua đêm buồn
Vừa đi qua đau đớn ngất ngư…