Lời bài hát Tiếng Dương Cầm [ĐÚNG NHẤT]

Lặng lẽ đêm, trong tiếng dương cầm.
Bài hát vang lúc xuân về.
Và tiếng mưa, rơi trên phím đàn.
Rượi mát êm ngón tay mềm.
Rồi nắng lên trên những phím đàn,
Bừng sáng trên ngón tay mềm.
Bài hát đêm hát cho riêng mình,
Kìa sớm mai đang tới gần.
Tiếng đàn vang lên giữa đêm niềm vui xuân cất lời.
Tiếng đàn xôn xao rất nhiều điều không thể nói.
Với tiếng dương cầm về đêm những ngón tay em đi tìm.
Tìm về một nơi vĩnh hằng nơi chứa chan tình yêu.
Với tiếng dương cầm về đêm những ngón tay em đi tìm.
Tìm về mùa xuân nắng hống, tìm ngày mai tươi sáng.