Lời bài hát Tiếng Chim Quyên [ĐÚNG NHẤT]

Chim Quyên có bạn có đôi, trầm bổng vui tươi tính tang tình tình. Bên cây trúc mộng trúc xinh, trúc đứng đầu tình đong đưa tính tang. Sông sâu biển cả đổi thay, lòng đã thương ai chẳng bao đổi dời. Chim Quyên có bạn líu lo, ca hát đêm ngày vui buồn cùng ai. Ngày nào ngày nào gió thổi non cao, gió mang nổi nhớ gữi vào nhà ai. Người ơi bên ấy có hay, nhớ ai trăng úa khi vơi khi đầy. Chiều nào, chiều nào gió bổng đưa tin, có ai bên ấy đã thành uyên ương. Mà sao ai đứng vấn vương, tiếng chim Quyên hót sao mênh mông buồn. Hò là hò lơ, ới hờ lơ. Chim Quyên lẻ bạn lâu rồi, tình xưa xin trả cho người. Tình là tình ơi ! Chiều buồn mưa rơi. Hò là hờ ơi ới hò lơi. Chim Quyên vỗ cánh bay rồi còn em đứng lại ngậm ngùi. Đợi chờ tin xa, từng chiều trôi xa, không thấy ai quay về.