Lời bài hát Thương Con [ĐÚNG NHẤT]

Trời khuya, quá canh ba tiếng gà gáy vang thôn nghèo
Đìu hiu ánh trăng rằm qua vách soi con yêu
Đêm vắng âm vang lời ru
Nhìn lệ con chứa chan
Mẹ nhớ hôm nao lúc con ra đời
Người người nhìn vào nôi
Tiếng khóc ban sơ gây gia đình thêm vui
Ầu ơ Ầu ơ
Tiếng khóc con thêm phần mẹ lo
Lo sao bát sữa con vẫn đầy
Lo vì nhà mình thiếu cơm chiều

Ầu ơ ví dầu con cá nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt, à ơi, bỏ hành cho thơm

Một mai ước mong sao thấy ngày con đi đến trường
Học ngoan khiến cho thầy khen bé con siêng năng
Luân đức con phải rèn trau
Để ngày sau lớn khôn
Ra giúp quê hương
Lúc con nên người
Là ngày mẹ hiền vui
Đây cả tâm tư mong sau này con nghe