Lời bài hát Thu Trên Sông Seine [ĐÚNG NHẤT]

Lời: Thơ: Vương Thu Thủy

Đêm qua ngồi đếm sao rơi
Lắng nghe thu rụng bên trời Paris
Sông Seine nước đến rồi đi
Luxembourg cỏ còn xanh ghi ngút ngàn

Đêm nay ngồi đón thu sang
Nhớ người thu ấy thu này mênh mang
Thu xưa duyên đã gặp nhau
Thu này lỗi hẹn nghìn sau mong chờ

Dòng sông lượn khúc lững lờ
Chiều về gió lng đôi bờ sông xanh
Paris sương phu mong manh
Vàng thu lá đổ phím đàn bâng khuâng

Đêm qua thu bỗng chuyển mình
Đêm nay thu rụng dệt tình thơ yêu
Nhắn thu lá đổ muôn chiều
Vô tình thu đã để nhiều nhớ mong