Lời bài hát Thôi Thì Cũng Xong [ĐÚNG NHẤT]

[Tú Minh – Thơ: Hương Trần Ai]

Thôi thì thôi thì như thế cũng xong
Bao năm bao năm chăn gối trông hòng gì đâu?
Đắng cay hờn tủi đã nhiều
Lệ tuôn như đổ trăm chiều khổ đau
Thôi thì như thế cũng xong
Thôi thì như thế cũng xong

Bao phen, bao phen gắng gượng oằn mình
Những mong sao được trọn tình với nhau
Không thương, không thương trời nỡ đọa đày
Để thân khốn khổ trả vay kiếp này

Bây giờ không thể được rồi
Xa bay trốn chạy kẻo đời thiệt thôi
Cho xong kiếp nợ khổ đời đời tôi
Chẳng còn vương vấn ớ ơ tiếc chi ngục hình
Thôi thì thôi thế ế ê cũng xong tình này
Đường anh anh bước
Tôi đường, là đường riêng tôi