Lời bài hát Thôi Anh Cứ Đi Đi [ĐÚNG NHẤT]

Thôi đủ rồi đó anh, tình yêu không thể xem như trò đùa, thôi đủ rồi đó anh, đừng oán trách em sao thật nhẫn tâm. Hãy nhìn lại nhìn lại chính anh kia kìa, ngày xưa anh yêu em, anh nào dối gian. Hãy nhìn lại nhìn lại trái tim anh kia kìa, giờ đây trái tim anh đổi khác.
Anh đã nói yêu tôi nhưng lại nỡ dối gian, bước bên ai trên phố tôi nào tin mắt mình. Nhưng rồi tôi phải tin, nhưng rồi tôi phải tin vì người kia chính là bạn thân tôi. Tôi đã nỡ tin anh nhưng từ đây sẽ không hãy mang chặt nước mắt, không còn chi nữa rồi. Anh hãy bước đi đi, anh hãy bước đi đi, vì lòng tôi không cần người dối gian.