Lời bài hát Theo Bọt Nước Tìm Anh [ĐÚNG NHẤT]

Thò tay vô giỏ cá trê cà trê, anh ở bọt nước anh về xứ xa cà xa. Đêm khuya trăng lặng áh hao dầu hao, em ở chỗ nào nói lợi anh hay àh hay. Thò tay vô giỏ cá trê cà trê anh ở bọt nước anh về xưa xa càng xa, đêm khuya trăng lặng áo hao dầu hao. Em ở chỗ nào nói lại anh hay àh hay.

A ì a đắp lưng con cá trui nướng trui í a nướng trui mừng tân gia đãi tân bạn lý tang lý lý tang ớ đãi người đãi người xa phương năm ba kia hỡi tàu lại chốn xa. i a đắp lưng con cá trui nướng trui í a nướng trui mừng tân gia đãi tân bạn lý tang lý lý tang ớ đãi người đãi người xa phương năm ba kia hỡi tàu lại chốn xa

Dòng sông êm ả nước suôi thuyền trôi, anh bủa ngọn lưới anh ngồi ngắm trăng chờ em. Đêm khuya trăng lặng cá tôm đầy khoan. Em ở chỗ nào sóng dợn nhấp nhô thuyền anh.Dòng sông êm ả nước suôi thuyền trôi, anh bủa ngọn lưới anh ngồi ngắm trăng chờ em. Đêm khuya trăng lặng cá tôm đầy khoan. Em ở chỗ nào sóng dợn nhấp nhô thuyền anh?!

A ì a gió đưa hai đứa trôi tới đây í a tới đây. Tình quê hương mãi tươi đẹp lý tang lý lý tang ớ mãi còn mãi là khi trăng lên em yêu thương hỡi hò hẹn tới đây. A ì a gió đưa hai đứa trôi tới đây í a tới đây. Tình quê hương mãi tươi đẹp lý tang lý lý tang ớ mãi còn mãi là khi trăng lên em yêu thương hỡi hò hẹn tới đây.