Lời bài hát Tham Mồi [ĐÚNG NHẤT]

Một con cò đứng cạnh bờ ao,
Thấy con cá đến đớp nhanh nuốt vào.
Cười cho đời con cò tham ăn mắc mồi!
Cười cho đời con cò tham ăn mắc mồi!
Ơi cò ơi, tham làm chi mà vội,
Ơi cò ơi, gây lầm than cuộc đời,
Cho lòng hồ xanh thắm vui lòng anh đứng câu.
Ơi cò ơi tiếng than còn mãi trên đời.