Lời bài hát Thắm – Bài Ca Dao Đầu Lòng [ĐÚNG NHẤT]

Mùa hè bỏ đi
Thắm đỏ lối về tuổi thơ
Một lũ trẻ bơ vơ
Dấu mòn mùa xuân hoa kết nụ
Mà chờ mong, chờ mong người đi không thấy về
à à ơi mẹ ru bài ca dao đầu lòng

Mùa hạ này ăn trái ôi trái trên cây
Thương cha đã bỏ đi
Đi tự mùa thu
Mùa thu cây buông buông lá đổ
Mà chờ mong, chờ mong người đi không thấy về
à à ơi mẹ ru bài ca dao đầu lòng

Rồi mùa hè bỏ đi
Sườn non tượng đá, tượng đá mẹ bế con
Bế con, bế con mẹ lên đồi
Lên đồi mùa đông chim kết tổ
Mà chờ mong, chờ mong người đi không thấy về
à à ơi mẹ ru bài ca dao đầu lòng