Lời bài hát Tam Nghiệp [ĐÚNG NHẤT]

Ta ca tự do ư ….. ừ
Ta ca tự do cho đời thêm… tươi sáng
quên niềm… cay đắng
đồng thanh… tương ứng mà… đồng khí tương cầu
tình tính tang ôi tình cầu
đồng khí tương cầu ta… hát mãi bên nhau ư…. ư…

(Thợ sửa khóa:)
Chuyên môn hàn xong ư… ừ
Chuyên môn hàn xong tôi hàn ô sửa khóa
nhà tôn, nhà lá, ai… có vợ bé…
thì nên sắm lấy hai chìa
tình tính tang ơi tình chìa
nên sắm hai chìa thời… bà xã khỏi… lôi thôi ư….. ư

(Thầy bói:)
Chuyên coi bàn tay ư… ừ
Coi luôn cái bàn chân
Thầy đây Quỷ Cốc, thầy không nói dóc,
trời cho hốt bạc, thầy đoán không lầm
tình tính tang ơi tình lầm
Thầy đoán không lầm mà… tiền bói có… bạc trăm … ư ….. ư

(Thợ nhuộm:)
Chuyên môn nhuộm đen ư… ừ
Chuyên môn nhuộm đen, tôi nhuộm quần nhuộm áo,
có gì tôi nhuộm hết ráo,
nhuộm… cả cuộc đời
tình tính tang ơi tình đời
nhuộm cả cuộc đời, vì đời, bạc trắng như vôi ư…. ừ

(Thợ sửa khóa:)
Chuyên môn hàn xong ư… ừ
Chuyên môn hàn xong tôi hàn ô sửa khóa
nhà tôn, nhà lá, ai… răng hô quá
tôi sửa tôi gò tình tính tang ơi tình gò
tôi sửa tôi gò thì ăn nói mới có duyên ư…. ừ

(Thầy bói:)
Chuyên coi bàn tay ư… ừ
Coi luôn cái bàn chân
Cô nào xinh xắn, tình duyên may mắn,
cô nào lẩn thẩn thì chắc ế chồng
tình tính tang ơi tình chồng
thì chắc ế chồng mà
số phận nó long đong… ư ….. ư

(Thợ nhuộm:)
Chuyên môn nhuộm đen ư… ừ
Chuyên môn nhuộm đen, tôi nhuộm theo nguyên tắc,
gặp duyên ai tráo trắc,
tôi nhuộm cả khối tình
tình tính tang ơi tình tình
Nhuộm cả khối tình
thì muôn kiếp không phai ư…. ừ