Lời bài hát Quê Tôi [ĐÚNG NHẤT]

Quê tôi chiều nắng mong manh
Có đồng lúa xanh, mơ theo dòng nước
Hàng cây me ngày thơ ấu tôi leo cành lá mơ chim đàn chấp cánh bay
Quê tôi là Huế muôn đời
Kinh thành tiếc nuối qua dòng sông biếc
Sau gót Phù Tang, non nước ngùi ngậm
Lời thề chưa trả giang sơn điêu tàn

Rồi một mùa gió heo may
Cách xa muôn trùng quê tôi
Ngày về còn ước mong ai
Tóc em đã úa nắng phai
Lời nguyền thề với cố nhân
Bến sông Bình Lục Phú Xuân
Chiều tàn Đập Đá sông Hương
Ai còn thầm nhớ thương hoài…

Quê tôi chiều nắng mong manh
Có đồng lúa xanh, mơ theo dòng nước
Hàng cây me ngày thơ ấu tôi leo cành lá mơ chim đàn chấp cánh bay
Quê tôi là Huế muôn đời
Kinh thành tiếc nuối qua dòng sông biếc
Sau gót Phù Tang, non nước ngùi ngậm
Lời thề chưa trả giang sơn điêu tàn