Lời bài hát Quê Hương Còn Đó Niềm Vui [ĐÚNG NHẤT]

(Midway City, CALIFORNIA-1979)

Ta không mất quê hương
Vì quê hương còn đó
Ta có xa cửa nhà
Là vì yêu đời tự do
Quê hương giấu trong tim
Hồn mang thêm tổ quốc
Ta sống nơi lưu đầy
Lòng ta vẫn không đổi thay
Dù Cộng Sản mất trí
Lũ đầy tớ Mác Lê
Dâng quê hương tổ quốc
Cho lũ đi xâm lược
Người Việt thề tranh đấu
Sẽ vượt thoát hố sâu
Giành Ðộc Lập, Tự Do
Nước Việt mãi còn đó.

Nam mô Quán Thế Âm
Từ bi ngôi bồ tát
Lạy Ðức Mẹ Ma-ria
Hiền hòa cứu nguy đời ta
Ta đi giữa đêm đen
Mà ta không lạc lối
Ta sống hơn mọi người
Vì lòng sáng ngời niềm Tin
Dù Cộng Sản gian ác
Lũ lừa nước dối dân
Hung hăng đi đàn áp
Ngăn Pháp tăng, Linh mục
Ðầy một lòng ân phúc
Ôm chặt lấy Ðức Tin
Người Việt sẽ vùng lên
Xua đuổi lũ hồ tinh.

Xin em cứ tin anh di
Tình ta không thể chết
Em cứ tin đời mình
Tình Thương giúp cho hiển vinh
Ðôi ta muốn nay mai
Về quê hương đổi mới
Thương nước, thương giống nòi
Tình Thương quyết không hề phai
Dù Cộng Sản thấp kém
Lũ người mất trái tim
Phân chia ra đẳng cấp
Không sót thương dân tộc
Là người Việt, ta sẽ
Ðưa người thoát cõi mê
Bằng Tình Thương hàn gắn
Nước Việt hết khổ oan.
CODA
Quê hương ta còn đó
Ta còn có niềm vui
Quê hương trong bạc đãi
Sẽ còn mãi niềm tin
Quê hương ôi trìu mến
Xin gửi đến Tình Thương
Tình thương nòi giống Việt Nam.