Lời bài hát Những Cánh Hoa Tình [ĐÚNG NHẤT]

Ô ồ ế ồ ô ồ ế ô ô ồ ế ồ ô ô ồ ế ô
Em giống như loài hoa không cần mừng xuân
Chỉ cần hương dấu yêu sống trong tình âu yếm
Để ngày qua ấm êm đùa cùng gió trời mây

Em giống như loài hoa mang nhiều cành gai
Dù lòng em rất xinh cánh hoa mềm ân ái
Vì tình em đã đau chuyện ngày xưa với người

Ê ồ hế ồ Những cánh hoa bâng khuâng
Ê ồ hế ồ Trái cóc ai hững hờ
Ê ồ hế ồ Những cánh hoa mong manh
Ê ồ hế ồ Sống với tình yêu đời

Em giống như loài hoa muôn người mộng mơ
Một loài hoa thẫn thơ rất hay hờn hay dỗi
Mộng lòng em rất ngoan dù tình nắng rồi mưa

Em giống như loài hoa trên cành mùa đông
Lạnh lùng nhưng ngất ngây với bao mùa nhan sắc
Mộng tình em rất xanh mà lòng như hững hờ

Ê ồ hế ồ Những cánh hoa bâng khuâng
Ê ồ hế ồ Trái cóc ai hững hờ
Ê ồ hế ồ Những cánh hoa mong manh
Ê ồ hế ồ Sống với tình yêu đời

Ô ồ ế ồ ô ồ ế ô ô ồ ế ồ ô ô ồ ế ô
Ê ồ hế ồ Những cánh hoa bâng khuâng
Ê ồ hế ồ Sống với tình yêu đời