Lời bài hát Nghiêng Nghiêng Rừng Chiều [ĐÚNG NHẤT]

Em nghiêng vào vai anh
Để nghe
Để nghe
dịu êm rừng chiều

Em nghiêng vào vai anh
Để nghe
Để nghe
nghiêng nghiêng rừng chiều

Nghe hơi thở nồng nàn
Nơi diễm lệ ngày hè
Đang dâng dâng dâng dâng ..

Nghe mưa rơi nồng nàn
Nghe hăng say tràn ngập
Nghe men say rượu mạnh
Nghe men say cội nguồn hư .

Nghe hơi thở nồng nàn
Nơi diễm lệ ngày hè
Đang dâng dâng dâng dâng ..

Nghe mơn man cỏ dại
Nghe mơn man đại ngàn
Nghe không gian ngập chìm
Nghe đôi môi gọi tìm hư

Hơi thở mùa hè
Nhịp tim anh đấy
Hơi thở rừng chiều
Nhịp tim em đó
Hơi thở mùa hè
Nhịp tim anh đấy
Hơi thở rừng chiều
Nhịp tim em đó

Hê hê …

Em nghiêng vào vai anh
để nghe
Nghiêng nghiêng
rừng chiều .

[Trình bày: Minh Anh & Minh Ánh]