Lời bài hát Nét Mắt Tây Phương [ĐÚNG NHẤT]

[Nhạc: Trần Nghĩa Hoài Nam – Lời: Phương Thư ]

Em về Tây phương lối mòn tuyết phủ
Lời ca man di . Đêm hầm rượu tối
Em về muà thu ,mây thành phố đục
Mang mang bước buồn . Hè khuya đèn vàng

Bên dòng sông xanh lối về vũng biển
Tròn trăng sang giêng . Em ngồi xõa tóc
Ngân bài cầm dương . Chuông chiều cuối hạ
Em qua giáo đường . Lời kinh cầu trầm

Anh về Viễn đông giăng mờ sương bụi
Mây đuà khói sông nào non nào núi
Anh về cố đô nghe hồn dâu bể
Điệu buồn xứ Huế nghìn xưa nghìn xưa
Nhờ mắt em xanh yêu trời cẩm thạch
Nhờ tiếng em trong yêu nhiều nước suối
Nhờ Jupe em xanh yêu cỏ lục
Yêu hoa lan lách nhờ tóc em vàng
Chờ trăng Đông phương chờ mây Tây phương
Mùa em tuyết trắng . Muà anh nắng ấm