Lời bài hát Mùa Xuân Hát Cho Em [ĐÚNG NHẤT]

(nhạc: Anh Việt THu – thơ: Cao Tiêu)

Mùa Xuân hát cho em
Điệu tình dâng phơi phới
Trăng lòng đầy hương êm
Đón em vào mở hội

Ờ ơ . . . ờ ơ ớ
Ờ ơ . . . ờ ơ ớ

Nếu em là biển rộng
Anh xin làm cát vàng
Tình dâng muôn đất sống
Cửa lòng ta thênh thang

Nếu em là núi biếc
Anh nguyện làm tà mây
Vấn vương hoài bất tuyệt
Hồn trời cao cánh bay
Trời cao cánh bay
Trời cao cánh bay

Nếu em là rừng xanh
Anh sẽ làm suối bạc
Cất tiếng hát bên ghềnh
Ru em, ru em ngàn điệu nhạc
Ru em, ru em ngàn điệu nhạc

Em có là đồi hoang
Anh xin làm lối cỏ
Đưa bước nai hiền hòa
Hướng lòng theo hương gió

Không em là sông trôi
Ơ ớ ơ ờ ờ
Anh làm thuyền lơ lững
Chở đầy khoan
Đầy khoan là mây trời

Giòng êm anh in bóng
Giòng êm anh in bóng em ơi

Mùa Xuân hát cho em
Điệu tình dâng phơi phới
Trăng lòng đầy hương êm
Đón em vào mở hội

Ờ ơ . . . ờ ơ ớ
Ờ ơ . . . ờ ơ ớ

Nếu em là ngày đẹp
Để anh làm mặt trời
Tô nắng hồng tha thiết
Cho thêm tươi cuộc đời

Mùa Xuân hát cho em
Điệu tình dâng phơi phới
Trăng lòng đầy hương êm
Đón em vào mở hội

Ờ ơ . . . ờ ơ ớ
Ờ ơ . . . ờ ơ ớ

Em có là đồi hoang
Anh xin làm lối cỏ
Đưa bước nai hiền hòa
Hướng lòng theo hương gió

Không em là sông trôi
Ơ ớ ơ ờ ờ
Anh làm thuyền lơ lững
Chở đầy khoan .
Đầy khoan là mây trời

Giòng êm anh in bóng
Giòng êm anh in bóng em ơi

Mùa Xuân hát cho em
Điệu tình dâng phơi phới
Trăng lòng đầy hương êm
Đón em vào mở hội

Ờ ơ . . . ờ ơ ớ
Ờ ơ . . . ờ ơ ớ

Nếu em là ngày đẹp
Để anh làm mặt trời
Tô nắng hồng tha thiết
Cho thêm tươi cuộc đời

Mùa Xuân hát cho em
Điệu tình dâng phơi phới
Trăng lòng đầy hương êm
Đón em vào mở hội

Ờ ơ . . . ờ ơ ớ
Ờ ơ . . . ờ ơ ớ

Ờ ơ . . . ờ ơ ớ
Ờ ơ . . . ờ ơ ớ