Lời bài hát Mưa Hát [ĐÚNG NHẤT]

Từng giọt mưa, mùa Xuân đã đến rồi
Từng giọt mưa, giọt rớt trên vai mềm
Từng giọt sương, giọt sương tan giữa trời
Và bàn tay, bàn tay gía trong bàn tay
Vì em nói …
Vì em hứa giống như cơn mưa hôm nào
Ngọt ngào lời yêu đầu
Và cơn mưa …
Từng giọt rơi giống như em đang vui đùa
Khi em bên anh dưới mưa

Ði lang thang trên phố lắng nghe mưa đang hát thầm
Ði bên em trên phố nghe mưa hát dịu dàng
Ði lang thang trên phố lắng nghe em đang rất gần
Ði bên em trên phố nghe mưa hát trong lòng
Ði lang thang trên phố đón hương xuân đang tới gần
Tay trong tay trên phố chợt em quá dịu dàng
Ði lang thang trên phố ước sao mưa sẽ hát hoài
Tay trong tay trên phố nghe mưa rớt đầy vai
Ướt tóc em dịu dàng

Hỏi mùa xuân, vì sao qua rất mau ?
Hỏi mùa xuân, vì ai đã quên lời ?
Hỏi giọt mưa, nhẹ rơi trên tóc ai
Hỏi bàn tay, bàn tay đã quên bàn tay
Lời em nói …
Lời em hứa giống như cơn mưa hôm nào
Sao giờ vội quên rồi
Và cơn mưa …
Từng giọt rơi giống như ai đang khóc thầm
Trong mưa riêng ai đã xa