Lời bài hát Một Thoáng Ngu Ngơ [ĐÚNG NHẤT]

Có một thời xuống phố mắt chen kín lối tim
Đợi em về bướm trắng mong mỏi rơi cánh chim
Có một thời mơ mộng chép nỗi nhớ thành thơ
Đêm về hay trăn trở một chút buồn vui vơ

Có một thời ngu ngơ tựa như con dã tràng
Se biết bao mơ ước đợi đến mùa xuân sang
Có một thời ngu ngơ tựa như con dã tràng
Se biết bao mơ ước ơi một thời ngu ngơ