Lời bài hát Mơ Về Ngày Xưa [ĐÚNG NHẤT]

Thời gian không trở lại
Thời gian là tiếc nuối không nguôi
Em có thể ngày xưa khờ dại
Không thể về chốn cũ bên tôi
Ngày xưa đã trở thành dĩ vãng
Dĩ vãng buồn đã hóa câu thơ
Ngày xưa ngày xưa ngày ấy
Đi về dĩ vãng thì như mơ
Tuổi thơ giờ xa lắm
Nắng cuối ngày cô đơn
Thêm vắng ngày xưa ngày xưa