Lời bài hát Miếng Trầu Duyên [ĐÚNG NHẤT]

Không duyên gì thì đâu trong tối hôm nay
Đôi ta đã gặp nhau dưới bóng trăng này.
Tôi xin nàng dừng chân bên mái hiên chùa.
Điếu thuốc trao làm thân, miếng trầu xin kính đưa.

Trầu dâng, trầu vừa têm,
Nàng chiếu cố cho vui lòng.
Rồi đây thành tình duyên
Điều đó dám nhờ hoá công.

Nàng ơi! đường còn xa,
Nào sánh bước tôi đi cùng.

Khấn nguyền trăng già nối duyên tao phùng.

Tôi tin rằng trời cao xui khiến chi đây.
Không dưng thì làm sao đã có nơi này
Cho đôi mình cùng đi xuyên núi qua đồi,
Dưới bóng trăng đàng kia, bước nàng khiến bước tôi.

Trầu dâng, trầu vừa têm,
Nàng chiếu cố cho vui lòng.
Rồi đây thành tình duyên
Điều đó dám nhờ hoá công.

Nàng ơi! đường còn xa,
Nào sánh bước tôi đi cùng.

Khấn nguyền trăng già cầu mối tình duyên