Lời bài hát Lý Vọng Phu [ĐÚNG NHẤT]

Trên trời chừ có đám mây xanh
chính giữa mây trắng mà chung quanh mây vàng
ôi là phụ tình phàng chừ là duyên là chi bấy
chừ cái dạ em trông chàng
mà không thấy ông chàng đâu
hỡi ông chàng là chàng mình ơi
chi mà tệ, tệ rứa chàng
chi mà bạc, bạc rứa chàng

Xin thiếp gởi một lời
nhân nghĩa bạn quên đừng quên
hỡi ông chàng là chàng mình ơi
chi mà tệ, tệ rứa chàng
chi mà bạc, bạc rứa chàng

Chừ nín nín đi con,
con ời con hỡi, là về cha con về
là về cha con về.