Lời bài hát Lời Vô Tội [ĐÚNG NHẤT]

Cho tôi làm người già
Ngồi chơi trong thành phố
Ngọn đèn dầu đã khô
Chiếc lá mùa đã héo

Tôi muốn làm người già
Để có thể không yêu
Đời không hơn lần sống
Ôi đời tôi đã qua

Cho tôi làm trẻ con
Để tôi còn nô giỡn
Để tôi còn ngủ yên
Mơ giấc mơ nào khác

Tôi muốn làm trẻ thơ
Hát hoài lời vô tội
Sao không là như vậỷ
Tôi còn gì đời tôỉ

Sao tôi làm người tình?
Chịu hoài cơn xô động?
Tôi cần gì tình tôỉ
Ôi, tôi cần gì tôi!!

Người già và em bé
Thực lòng tôi muốn thế
Tôi cần gì đời tôi!!!
Ôi tôi cần gì tình tôi!!!