Lời bài hát Lời Chào [ĐÚNG NHẤT]

Đi đến nơi nào lời chào đi trước, lời chào dẫn bước con đường bớt xa
Lời chào thành quà khi gặp các cụ già
Lời chào thành hoa nở ra bao điều tốt
Lời chào của em
Là cơn gió mát
Vui theo tiếng hát
Mỗi sáng từng ngày
Lời chào của em
Là cơn gió mát
Nên dẫu đi đâu em cũng mang theo