Lời bài hát Lá Rụng [ĐÚNG NHẤT]

Ôi mỗi khi thu về nhớ mong
Bao lá rơi rơi đầy ngoài song
Mùa thu ơi sầu dâng khắp nơi
Muôn kiếp tiêu điều xa vời hình bóng

Ta khóc thương cho cành lá rơi
Bên suối hay bên hồ nhẹ trôi
Mùa thu ơi buồn dâng khắp trời
Muôn kiếp lá thu rơi rụng tơi bời.

Hôm xưa trên cành vui nép cây lành
Nhẹ nắn tơ tình, ngát dâng niềm trinh
Hôm nao thu về, tan vỡ hương thề
Tình cờ não nề cho lòng tái tê.

Ôi mỗi khi thu về vấn vương
Mang biết bao nhiêu tình sầu thương
Lòng nghệ sỹ hoà tình lá rơi
Ôi ! lá thương đời nghệ sỹ gió sương.

1953