Lời bài hát Lá Rơi Về Đâu [ĐÚNG NHẤT]

Chiếc lá rơi vào lòng ai
Chiếc lá rơi vào lòng người
Lá ơi lá rơi về đâu có biết
Lá ơi đang ngày hay đêm có biết.

Chiếc lá bay bay, bay vào đâu..đâu
Chiếc lá rơi rơi, rơi vào đâu..đâu
Người đã đến đây, người không nỡ về
Bước chân xưa một lối.
Nhớ mãi nơi xưa khi mình quen nhau
Nhớ mãi xóm khuya nơi mình có nhau
Nhớ sao những ngày ấu thơ bạn bè vui chan chứa.

Chiếc lá bay bay, bay vào đâu..đâu
Chiếc lá rơi rơi, rơi vào đâu..đâu
Người đã đến đây, người không nỡ về
Bước chân xưa một lối.
Lá hát thương nhau khi mùa xuân sang
Lá thắm lá xanh khi trời nắng lên
Lá ơi mãi tuổi ấu thơ để mình luôn rực rỡ.