Lời bài hát Lá Khô [ĐÚNG NHẤT]

Chân dẫm từng chiếc lá khô
gió lùa trên cỏ dại
Tay đếm từng chiếc lá khô
lá vàng theo thời gian
Thời thơ ấu trôi dạt theo những cơn gió chiều
nhìn lá khô in hình ai tựa như dáng mình

Chân dẫm từng chiếc lá khô
gió lùa trên cỏ dại
Tay đếm từng chiếc lá khô
lá vàng theo thời gian
Thời thơ ấu trôi dạt theo những cơn gió chiều
nhìn lá khô in hình ai tựa như dáng mình

Sống cuồng, sống vội; lá vàng, lá rơi
sống cuồng, sống vội; lá vàng, lá rơi

Chân dẫm từng chiếc lá khô
gió lùa trên cỏ dại
Tay đếm từng chiếc lá khô
lá vàng theo thời gian
Thời thơ ấu trôi dạt theo những cơn gió chiều
nhìn lá khô in hình ai tựa như dáng mình

Xin đến nhặt chiếc lá khô đốt thành tro bụi tan
xin thế vào chiếc lá khô đóa hồng của tình yêu
Nguời đã đến đem màu xanh thế cho lá vàng
và lá khô không còn in hình như dáng mình

Sống cuồng, sống vội; lá vàng, lá rơi
sống cuồng, sống vội; lá vàng, lá rơi

Sống cuồng, sống vội; lá vàng, lá rơi
sống cuồng, sống vội; lá vàng, lá rơi