Lời bài hát Khúc Ca Bên Sông Nậm Rốm [ĐÚNG NHẤT]

Sáng mai nay, mặt trời chưa dậy. Báo Điện Biên cưỡi mây đi khắp nơi. Báo leo lên đồi bơi theo sông suối. Đến với bao người khắp bản làng xa xôi. Trắng như là Hoa Ban. mỏng manh như dòng suối. Báo đem bao chuyện đời. Về “ven trời Tây Bắc”. Phía sau những dòng tin. Là tháng ngày vất vả. Của bao ngườio khuya sớm. Nối nhịp cầu gần tới muôn nơi. Cùng hát khúc ca bên sông Nậm Rốm. Để ngày ngày báo mới đến nơi nơi.