Lời bài hát Hò Leo Núi [ĐÚNG NHẤT]

1.
Vượt đèo vượt nương. Dô!
Ði qua đồng hoang. Dô!
Băng suối băng ngàn. Dô!
Sương rơi mênh mông. Dô!
Lấp che cây cành. Dô!
Chim muông trong hang . Dô!
Líu lo… kêu đàn

Nào cùng leo (echo) Qua đồi núi cao (echo)
Bao nhiêu gai góc đời . Ðang dơ tay đón mời . Mời đoàn ta đi tới !

Vượt rừng sâu (echo) Lên đỉnh núi cao (echo)
Trông bao la khắp trời. Anh em ta hát cười . Ðời tự do thắm tươi .

2.
Vượt đèo cùng leo. Dô!
Anh em hò reo. Dô!
Rừng thẳm hò theo. Dô!
Tiếng hát lên đèo. Dô!
Chân đi cheo leo. Dô!
Sống trong hiểm nghèo. Dô!
Gương xanh trong veo. Dô!
Vẫn trôi …yêu kiều.

3.
Vượt ngoài rừng hoang. Dô!
Ði trên đỉnh non. Dô!
Đường về bản thôn. Dô!
Suối dốc chân dồn. Dô!
Vun ngô trong nương. Dô!
Hát vui cô mường. Dô!
Tay ôm cơm lam. Dô!
Biếu anh… lên đường.