Lời bài hát Heo May Tình Cũ [ĐÚNG NHẤT]

(nhạc: Phạm Đình Chương – thơ: Cao Tần)

Xanh trong bừng sáng mắt chiều
Vàng dâng hoa bướm tin yêu rộn ràng
Tin yêu rộn ràng
Mây bay về nẻo hương quan
Thuyền con chuyển bến thu sang nhớ người
Núi sông đau chuyện đổi dời
Bao thu đằng đẵng cho tôi mỏi mòn
Hỡi ôi thu lạnh vào buồn
Heo may tình cũ có tròn mộng không

Em ơi một giấc mơ hồng
Tình như cánh nhạn muôn trùng nhớ mong
Năm năm lòng vẫn mơ lòng
Mười phương ai dõi tang bồng chốn nao.

Em ơi một thủơ yêu đầu
Mà tươi thắm lại da màu đã phai
Hoa đăng nào sáng đêm dài
Niềm xưa còn đó u hoài còn đây.