Lời bài hát Hè Muộn [ĐÚNG NHẤT]

Hè muộn về trong nắng đong đưa
Hàng Phượng buồn rũ cánh lưa thưa
Nhớ chiều nào ai đến trong nắng mưa
Che chiếc dù làm duyên cuối đường
Nhìn mưa bay ngoài nắng bên thềm hoa vàng

Hè của thời dĩ vãng xa xưa
Cùng về nhà sau lối sân trưa
Có chiều nào ai đến trong nắng mưa
Nhung nhớ hoài ngày xưa đến trường
Cùng nhìn nhau gửi ước mơ về ngàn phương

Ước mơ xanh trời mây
Ðã qua bên miền xa
Về quán xưa nghe lại
Một bài ca nắng mưa

Áo mưa che chung trời mưa
Tóc xanh thơm đường trưa
Hè đó nay xưa muộn
Một mình che nắng mưa buồn.