Lời bài hát Hãy Yêu Ta [ĐÚNG NHẤT]

Hãy yêu ta như chưa bao giờ yêu ai
Hãy yêu ta và yêu chỉ mình ta, em nhé
Hãy yêu ta như chưa bao giờ yêu ai
Hãy yêu ta em sẽ thoát buộc ràng
Xiềng xích của trần gian

Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi
Thôi ưu phiền sợ hãi
Vĩnh viễn và vĩnh viễn
Khỏi biên giới tam thiên

Hãy theo ta đến vùng đất hài hòa
Hãy theo ta và theo chỉ mình ta
Hãy yêu ta hơn cả cuộc đời em
Hãy yêu ta ta là đời vĩnh hằng

Chúng ta sẽ bên nhau và bên nhau mãi mãi
Thôi ưu phiền, sợ hãi
Vĩnh viễn và vĩnh viễn
Khỏi biên giới tam thiên

Hãy yêu ta hơn hơn cả huy hoàng của em
Ta là cả huy hoàng của em và nhân gian
Hãy theo ta! Hãy yêu ta!
Chỉ một mình ta nhé em