Lời bài hát Hãy Thức Dậy Đi [ĐÚNG NHẤT]

Hãy thức, thức dậy đi
Ngoài kia bình minh đang lên
Hãy thức, thức dậy đi
Ngoài kia nắng hồng tươi
Ngoài kia bầu trời cao xanh
Cho ta vẫy vùng bay
Ngoài kia tình yêu thanh cao
Chờ ta đón vào chơi

Hãy thức, thức dậy đi
Một đêm mộng bằng bao năm
Hãy thức, thức dậy đi
Hỡi trái tim của tôi

Ngoài kia bình minh đang lên
Ngoài kia nắng hồng tươi
Ngoài kia bầu trời cao xanh
Cho ta vẫy vùng bay
Ngoài kia tình yêu thanh cao
Chờ ta đón vào chơi

Hãy thức, thức dậy đi
Một đêm mộng bằng bao năm
Hãy thức, thức dậy đi
Hỡi trái tim của tôi.