Lời bài hát Hay Là Em Sang Đây Với Anh ? [ĐÚNG NHẤT]

[Nhạc: Tiến Luân – Lời/Thơ: Trường Kiên]

Hỡi em cô gái ở bên sông,
sao chẳng sang xem lúa trổ đòng?
Nhà anh vắng lắm, rào thưa lắm.
Xuân về mà vẫn cứ rét đông!

Hỡi em cô gái tóc dài buông,
có biết bên đây những đêm trường,
giấc mơ chồng chất, mơ chồng chất,
tỉnh dậy một mình với trăng suông!

Hỡi em cô gái mắt như nai,
em thức làm chi những đêm dài?
Bên sông em đếm bầy sao lạc.
Lỡ buồn em biết tỏ cùng ai?

Hỡi em cô gái tuổi xuân xanh,
mấy bận anh đi lại chẳng đành.
Em ơi đứng đó cho anh hỏi…
Hay là, em sang đây với anh?