Lời bài hát Hát về bố [ĐÚNG NHẤT]

Bố là cây to bóng mát là bản nhạc cho con dạo tiếng đàn bố là hành trang sung túc cho đời con hạnh phúc tiếng cười vang.
Bố là điểm mười cho con học giỏi bố là viên sỏi lắp đường cho con đi.
Bố là điểm mười cho con học giỏi bố là viên sỏi lắp đường cho con đi.