Lời bài hát Hành khúc Sinh viên [ĐÚNG NHẤT]

Rộn ràng tiếng hát nhịp bước thanh niên đi lên.
Sinh viên Việt Nam dưới cờ Tổ quốc vinh quang.
Tràn đầy niềm tin yêu băng qua những chặng đường gian khó
trái tim trui rèn trong lửa đỏ, truyền thống quê hương.
Sinh viên Việt Nam cùng hát vang lên hùng ca.

Tuổi trẻ Việt Nam.
Sinh viên Việt Nam truyền thống năm xưa
viết tiếp những trang sử hồng.
Sinh viên Việt Nam tự hào dòng máu Hương Giang Hồng Hà,
Cửu Long. Sinh viên Việt Nam tô thắm
màu cờ huy hoàng Tổ quốc yêu thương.