Lời bài hát Giấc Hoàng Lương [ĐÚNG NHẤT]

Một giấc hoàng lương,
Có tiên nga tiên cung đưa đường
Một bầu trời mây thướt tha,
Ngàn muôn lời ngân tiếng ca
Đó đây tràn mơ

Hoa gấm dệt thơ,
Viễn xứ dâng miên man la đà
Nhịp nhàng thướt tha
Hoà theo khúc ca
Dìu dặt lên mơ

Trần gian khuất xa,
Có đời đục nhơ
Thoát hết thương đau
Say mầu hoàng lương.
Tục trần ai ơi
Nơi đây thoát ly rồi

Hoài giấc Hoàng Lương,
Sống bôn ba xô lay tâm hồn.
Đừng giật mình tan sắc hoa,
Lòng ơi lòng sao thiết tha
Tiếc hoài nguồn mơ

Phiêu diêu tâm hồn phiêu diêu
Mê man phút mơ say sưa chập chùng.
Mông lung chi hoài mông lung,
Gió quyến gió xô cho man mác lòng

Hồn say giấc mơ hoàng lương,
Cao siêu dâng đợi trời thắm
Nơi đâu thế gian mơ màng
Hồn ơi tới nơi đó say giấc vàng.