Lời bài hát Gấu Bông [ĐÚNG NHẤT]

Gấu bông mẹ mua cho cứ đổ kềnh lại hát
Chẳng như em hay khóc mỗi lần vấp ngã đau
Gấu bông mẹ mua cho đổ kềnh cười khanh khách
Chẳng như em làm nũng mỗi lần vấp ngã đau

Gấu hát lâu thật lâu rồi cơn đau qua hết
Gấu hát lâu thật lâu để cơn đau qua mau
Bây giờ em mới biết ngã hát là hết đau
Bây giờ em mới biết ngã hát là hết đau.