Lời bài hát Em Là Ai [ĐÚNG NHẤT]

Hai tay hai đóa hoa quỳnh
Bông mờ dại bông lung linh
Bỏ quên đêm qua anh bỏ quên đêm qua
Giật mình nhặt thấy trưa nay
Quay đi vẫn thấy em cười
Em chiều tàn hay đôi mươi
Đừng đi theo em em về nơi xa xôi
Vội vàng bỏ lại môi xinh