Lời bài hát Đừng Dỗ [ĐÚNG NHẤT]

(nhạc & lời: Quỳnh Hợp – Thu Bồn)

Ngày mai tôi khóc em đừng dỗ.
Đừng dỗ khi tôi nước mắt rơi
Cơn mưa sẽ tạnh khi trời hửng
Đừng nói em ơi chỉ nửa lời
Để tim tôi khóc cho nức nở
Cái nhìn sau mắt nước trong veo
Đừng lau chi nữa cho thêm xót
Tốt nhất là em cứ khóc theo
Rồi khi tôi nín
Đừng tưởng là em đã dỗ tôi
Dỗ tôi sao được
Tôi nín vì em khóc đó thôi