Lời bài hát Đoạn Tình 2 [ĐÚNG NHẤT]

Biển đen tôi ngồi suốt đêm dài
chờ ai hay chờ nỗi đơn côi
tình tôi là khúc nhạc sầu
lời tôi là tiếng thở dài u oán

Đời tôi giờ mất linh hồn
dã tràng xây cát giữa đêm thâu
người yêu là cơn sóng vô tình
nên dã tràng đành tiếc ngẩn ngơ

Biển kia đang chờ đón người
tình tôi là con sóng đang dâng
tội thay một kiếp dã tràng
xây tình để người cười chê

Người ơi giờ tôi đã mất linh hồn
vòng tay nào sẽ mang mình đến gần nhau
thuyền mây giờ đây đã mất đường về
con sóng nào sẽ mang mình đến gần nhau