Lời bài hát Đêm Ngắn Tình Dài [ĐÚNG NHẤT]

Còn một tối gần bên nhau
Cùng trầm ngâm dưới muôn ánh sao
Cùng tìm vần thơ dưới mây buồn trăng mờ
Còn một tối gần bên nhau
Rượu hoàng hoa xóa ưu sầu
Màn sương xuống ướt đôi mái đầu
Nào chi biết giờ trôi mau

Rồi ngày mai sáng ngời theo tiếng gọi của non sông
Đường đời sương gió anh có nhớ thề xưa

Còn một tối gần bên nhau
Giòng thời gian khéo cơ cầu
Rồi đêm trắng qua như vó câu
Giờ ấm êm còn thấy đâu

Trên bến sông hồ tìm hình anh qua bóng thời gian
Có nhớ chăng anh cùng vui đêm trăng say hoàng hoa
Khi bóng trăng dần tà
sương mơ hồ xuống ướt đôi mái đầu
Có đôi tâm hồn cùng mơ say
sống với niềm thương
Cùng tha thiết tự do thanh bình.